حضور در فازهای مختلف پارس جنوبی

با توجه به جایگاه کم نظیر میادین نفت و گاز پارس جنوبی در اقتصاد انرژی ایران و جهان، و اهتمام دولت ایران جهت تکمیل و بهره برداری حداکثری از پروژه های توسعه ای این منطقه، شرکت مهندسی فرپژوه موفق شده است با حضور در چندین فاز مختلف پارس جنوبی،  و عضویت در وندور لیست اغلب شرکتهای مطرح در این عرصه مسئولیت طراحی و تجهیز آزمایشگاههای مربوطه را بعهده بگیرد.
علاوه بر آن شرکت سرگرم مذاکره برای چندین پروژه دیگر در سایر فازهای منطقه نیز میباشد.
  • تعداد بازدید : 676
  • 2 مرداد ماه 1400
  • مرجع خبر :