تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و تهویه

صرف نظر از ابعاد و نوع پروژه آزمایشگاهی، شبكه تاسیسات مكانیكی، الكتریكی و سیستم تهویه آزمایشگاه رگ حیات هر آزمایشگاه محسوب می‌گردد. همچنین تاسیسات استنلس استیل مربوط به گازهای خاص در هر آزمایشگاه به لحاظ طراحی، استفاده از مواد اولیه و تجهیزات استاندارد، ایمن و مرغوب و اجرای صحیح از اهمیت خاصی برخوردار است. خوشبختانه شركت ما با اجرای پروژه‌های متنوعی در این زمینه در بخش‌های مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع بهداشتی و بیمارستانی و مراكز علمی و تحقیقاتی تجارب ارزنده‌ای در این زمینه كسب نموده و آماده ارائه خدمات می‌باشد.