خدمات پس از فروش

شرکت مهندسی فرپژوه موفق‌ترین تولید‌کننده از لحاظ خدمات پس از فروش تجهیزات آزمایشگاهی می‌باشد زیرا این شرکت معتقد است که یکی از رموز باقی ماندن در بازار، مسئولیت‌پذیر بودن است. بدین منظور کلیه محصولات این شرکت از تاریخ نصب به مدت یک سال تحت گارانتی بوده و تمامی مشتریان به مدت ده سال می‌توانند از خدمات پس از فروش تجهیزات آزمایشگاهی شرکت فرپژوه بهره‌مند گردند.
در صورتی‌ که قطعات و تجهیزات این شرکت دچار مشکل یا نقصی گردند، خسارت ایجاد شده توسط کارشناسان بخش خدمات پس از فروش تجهیزات آزمایشگاهی این شرکت مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت هر گونه اشکال که ناشی از  استفاده نادرست نبوده و اصولا شامل موارد ذکر شده در شرایط گارانتی نباشد،  ظرف کمتر از  یک هفته نسبت به رفع مشکل چه از نظر تعویض و یا تعمیر  اقدام می‌شود.

به طور کلی خدمات پس از فروش شامل در دو بخش، بخش گارانتی و بخش خدمات پس از فروش، می‌باشد. بخش گارانتی معمولا" به مدت یک سال بوده و از زمان تحویل موقت شروع شده و در زمان تحویل قطعی به اتمام می‌رسد. (در برخی قراردادها این مدت کمتر و یا بیشتر می‌باشد).
لازم به ذکر است که  گارانتی تابع شرایطی است که پیوست قراردادهای این شرکت می‌شود. در بخش خدمات پس از فروش پس از دریافت درخواست مشتری ابتدا از محل بازدید به عمل آمده (در صورت نیاز ) و بر اساس نظر کارشناس مربوطه یک پیش فاکتور صادر و هزینه انجام این خدمات برای مشتری ارسال می‌گردد سپس در صورت تایید مشتری نسبت به زمان انجام آن برنامه ریزی شده و معمولا" کمتر از یک هفته نسبت به رفع مشکل اقدام خواهد شد.